Wypełnij poniższe pola w celu rejestracji na odpłatną usługę medyczną - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Dane

Imię *
Podaj swoje Imię
Nazwisko *
Podaj swoje Nazwisko
Data urodzenia *
Twoja data urodzenia (Podaj w formacie rrrr-mm-dd lub wybierz za pomocą ikony kalendarza)
Tel *
Podaj swój nr tel.
E-mail *
Twój adres e-mail
Termin wizyty *
Wybierz termin wizyty
Pora wizyty *
Wybierz porę wizyty (możesz zaznaczyć więcej niż jedną)
Specjalista *
Wybierz specjalistę
Nazwisko Lekarza
Podaj jeśli chcesz zarejestrować się do konkretnego lekarza
Zgoda na przetwarzanie danych dla procesu realizacji zgłoszenia *
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji usług w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trynitarskiej 11, 31-061 Kraków.